LÀM THẾ NÀO ĐỂ XÂY DỰNG MỘT CON CHUỘT ĐƠN GIẢN, NHÂN ĐẠO THOÁT RA KHỎI MỘT CHAI SODA CŨ - MẸO VẶT - 2020