HỘP ĐỰNG KẸO HÌNH CÀ RỐT DIY CHO CÁC MÓN ĂN PHỤC SINH - NGÀY LỄ - 2022