FRITTERS SÚP LƠ LÀ MỘT LỰA CHỌN LÀNH MẠNH CHO MỘT YÊU THÍCH THỜI XƯA - MÓN ĂN - 2022