THỜI GIAN CHO MỘT MÔ HÌNH MIỄN PHÍ KHÁC: GIỎ DÂY THỪNG ĐẸP - CƠ QUAN - 2020