DỰ ÁN NÂNG CẤP RỰC RỠ: LÀM THẾ NÀO ĐỂ TẠO RA MỘT TẤM VẢI DENIM RAG ĐƯỢC TÁI SỬ DỤNG - TÁI SỬ DỤNG - 2020